Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, fredagen den 29 juni 2012

Medarbetare har utnyttjat teckningsoptioner TO4B 2011/2014. Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ).

Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har nu utnyttjats för att teckna 1 000 nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ). Därefter finns 1 016 000 outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare. Teckning kan ske fram till och med den 18 juni 2014. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 34,30 kronor.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 116 895 614 kronor fördelat på 11 689 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 11 589 561 B-aktier.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.

IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.