Anmälan om förändring av aktieinnehav

Uppsala, fredagen den 23 augusti 2013

Stefan Skarin, VD och styrelseledamot i IAR Systems Group AB (publ) har den 23 augusti
2013, via det av honom kontrollerade norska bolaget Boda Invest AS, överfört sitt innehav i IAR Systems Group AB till en kapitalförsäkring hos Danica Pension.

Stefan Skarin har låtit meddela bolaget att placeringen av aktierna i kapitalförsäkringen inte påverkar hans möjlighet att utöva rösträtt för innehavet.

Boda Invest AS äger efter transaktionen inga aktier i IAR Systems Group AB.

Stefan Skarin äger efter transaktionen, via kapitalförsäkring, 100.000 aktier av serie A och 331.000 aktier av serie B, vilket motsvarar 3,7 % av kapitalet och 10,5 % av rösterna i IAR Systems Group AB.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.