Anmälan om förändring av aktieinnehav

Uppsala, fredagen den 23 augusti 2013

Stefan Skarin, VD och styrelseledamot i IAR Systems Group AB (publ) har den 23 augusti
2013, via det av honom kontrollerade norska bolaget Boda Invest AS, överfört sitt innehav i IAR Systems Group AB till en kapitalförsäkring hos Danica Pension.

Stefan Skarin har låtit meddela bolaget att placeringen av aktierna i kapitalförsäkringen inte påverkar hans möjlighet att utöva rösträtt för innehavet.

Boda Invest AS äger efter transaktionen inga aktier i IAR Systems Group AB.

Stefan Skarin äger efter transaktionen, via kapitalförsäkring, 100.000 aktier av serie A och 331.000 aktier av serie B, vilket motsvarar 3,7 % av kapitalet och 10,5 % av rösterna i IAR Systems Group AB.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.