Erhållen försäkringsersättning

Uppsala, måndagen den 9 september 2013

IAR Systems har riktat krav mot förre VDn i det amerikanska dotterbolaget på grund av ekonomiska oegentligheter. Den förre VDn i det amerikanska dotterbolaget är även föremål för brottsutredning i USA.

IAR Systems kommer att erhålla försäkringsersättning om 6 miljoner kronor, vilket efter avdrag för egna kostnader för IAR Systems kommer att innebära en positiv nettoeffekt på resultatet för tredje kvartalet 2013 om cirka 4 miljoner kronor.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.