Erhållen försäkringsersättning

Uppsala, måndagen den 9 september 2013

IAR Systems har riktat krav mot förre VDn i det amerikanska dotterbolaget på grund av ekonomiska oegentligheter. Den förre VDn i det amerikanska dotterbolaget är även föremål för brottsutredning i USA.

IAR Systems kommer att erhålla försäkringsersättning om 6 miljoner kronor, vilket efter avdrag för egna kostnader för IAR Systems kommer att innebära en positiv nettoeffekt på resultatet för tredje kvartalet 2013 om cirka 4 miljoner kronor.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

Stefan Skarin     VD och koncernchef IAR Systems Group AB

mobil:                 +46 708 65 10 05

e-post:                stefan.skarin@iar.com

Markus Gerdien  Styrelseordförande IAR Systems Group AB

mobil:                 +46 706 10 52 93

e-post:                markus.gerdien@telia.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.