IAR Systems Group AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2013

Stabilitet i omsättning och resultat
Tillväxt i lokal valuta, Amerika växer med 18 %

April - Juni 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 56,1 (56,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (7,3) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 7,8 (7,7) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 13,7 (12,9) procent
för kvartalet
• En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 3,3 MSEK och rörelseresultatet negativt med 1,8 MSEK vid en jämförelse mellan kvartalen.

Januari - Juni 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 113,8 (114,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (15,3) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 15,9 (15,3) MSEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 12,9 (15,4) MSEK
• Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till
30,3 (42,6) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 (13,4) procent
för perioden
• Resultat per aktie före utspädning och efter
aktuell skatt uppgick till 1,20 (1,22) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05 (0,90) SEK och efter utspädning till 0,97 (0,83) SEK
• En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 7,4 MSEK och rörelseresultatet negativt med 4,4 MSEK vid en jämförelse mellan perioderna.

Väsentliga händelser under perioden
• Lansering av certifierad version av IAR Embedded
Workbench för ARM processorer.
• Lansering av debugproben I-scope.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.