IAR Systems inleder försäljning av egna aktier

Uppsala, fredagen den 13 september 2013

Styrelsen för IAR Systems har beslutat att inom ramen för bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2013 ge verkställande ledning i uppdrag att avyttra bolagets egna aktier av serie B.

Avyttring skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Avyttring kan ske från och med den 13 september 2013 och fram till och med nästa årsstämma.

Syftet med avyttringen är att ytterligare stärka bolagets likviditet. En avyttring av bolagets egna aktier förväntas vidare medföra en utökad institutionell ägarbas samt förbättra likviditeten i bolagets aktie.

IAR Systems AB äger för närvarande 334 600 egna B-aktier, vilket motsvarar 2,9 % av det totala antalet aktier i bolaget

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.