Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, måndagen den 30 december 2013

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

I december 2013 har 620 000 optioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier.

Därefter finns 361 000 outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare. Teckning kan ske fram till och med den 18 juni 2014. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 34,30 kronor.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 123 445 614 kronor fördelat på 12 344 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 12 244 561 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 13 244 561.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.