Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, fredagen den 30 augusti 2013

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

Totalt fram till 19 augusti 2013 har 36 000 optioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier, varav 1 000 i juni 2012, 1 000 i september 2012, 3 000 i december 2012 samt 31 000 optioner i mars 2013.

Därefter finns 981 000 outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare. Teckning kan ske fram till och med den 18 juni 2014. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 34,30 kronor.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 117 245 614 kronor fördelat på 11 724 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 11 624 561 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 12 624 561.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.