Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier mot kontantlikvid

Uppsala,  tisdagen den 2 december 2014

Skatteverket har lämnat  föjande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i IAR Systems Group AB bör 92,4 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 7,6 procent till inlösenaktien.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.

För fullständig information, läs Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2014:28 eller Skatteverkets Medellanden, SKV M 2014:20.

Mer information på vår hemsida: http://www.iar.com/sv/Investerare/Aktien/Deklarationshjalp/ 

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Ström      CFO IAR Systems Group AB

mobil:                 +46 708 65 10 68

e-post:                stefan.strom@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.