Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, torsdagen den 31 juli 2014

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

I samband med att optionsprogrammet avslutades den 18 juni 2014 har 55.500 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier. Registrering av dessa 55.500 nya B-aktier har skett i juli 2014.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 126 320 614 kronor fördelat på 12 632 061 aktier, varav 100 000 A-aktier och 12 532 061 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 13 532 061.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.