Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

I juni  2014 har 42 000 optioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 125 765 614 kronor fördelat på 12 576 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 12 476 561 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 13 476 561.

I samband med att optionsprogrammet avslutades den 18 juni 2014 har ytterligare 55.500 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier. Registrering av dessa 55.500 nya B-aktier pågår och ingår ej i ovanstående aktiekapital och antal aktier. 

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.