Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, måndagen den 31 mars 2014

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

I mars 2014 har 190 000 optioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier.

Därefter finns 171 000 outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare. Teckning kan ske fram till och med den 18 juni 2014. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 34,30 kronor.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 125 345 614 kronor fördelat på 12 534 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 12 434 561 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 13 434 561.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.