IAR Systems lanserar C-STAT för Atmel AVR32

Den nya versionen av IAR Embedded Workbench för Atmel AVR32 är ytterligare ett viktigt steg i IAR Systems strategi att underlätta och effektivisera utvecklarens arbete.
Uppsala, Sverige – 28 april 2015 – IAR Systems har gjort flera betydande uppdateringar av utvecklingsverktyget IAR Embedded Workbench för Atmel AVR32. Den nya versionen innehåller stöd för såväl C-STAT för helt integrerad statisk kodanalys som möjligheten till analys av stackanvändning och parallellkompilering.

”Lanseringen av vår tilläggsprodukt C-STAT har varit mycket framgångsrik. För att svara upp mot efterfrågan lanserar vi nu C-STAT för en av Atmels processorer och planen är att fortsätta att rulla ut C-STAT bland processorkategorier framöver. Detta är ytterligare ett bevis på att IAR Systems fortsätter att leverera produkter som är till stor nytta för våra kunder. Våra utvecklingsverktyg skapar den snabbaste och mest kompakta koden i hela industrin,” säger Stefan Skarin, vd IAR Systems.

Statisk analys ger utvecklaren möjlighet att hitta eventuella kodfel som kan orsaka säkerhetsproblem samt påverka prestandan och kvaliteten på slutprodukten. Med hjälp av statisk analys genom C-STAT kan utvecklaren identifiera dessa fel tidigt i utvecklingsprocessen och därigenom minimera felens inverkan både på den färdiga produkten och projektets tidplan. Förutom att förbättra kodens kvalitet kan C-STAT även säkerställa efterlevnaden av kodningsstandarder som gäller för tillämpningar inom inbyggda system.

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.