Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, Sverige –28 september 2016 

Styrelsens ordförande i IAR Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 27 april 2016 etablerat en valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen utgörs av Malin Björkmo från Handelsbanken Fonder, Håkan Berg från Robur samt Jonas Eixman från Andra AP-fonden. Malin Björkmo utsågs till valberedningens ordförande. 

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2017 är att lämna förslag till  ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

IAR Systems grundades 1983 och är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitarsprocessorer, främst inom industriautomation, medicinteknik, telekommunikation, konsumentelektronik och fordonsindustri. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Small cap. För mer information, besök www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.