Förändringar i IAR Systems Group AB valberedning

Uppsala, Sverige, 17 januari 2017 - Efter en förändring i de största ägarnas aktieinnehav har valberedningen utökats med en ledamot, Martin Nilsson, som har utsetts av Catella Fonder AB.

Valberedningen består nu av följande ledamöter:
• Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder, ordförande
• Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden
• Martin Nilsson, utsedd av Catella Fondförvaltning
• Håkan Berg, utsedd, av Swedbank Robur Fonder

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2017 är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.