IAR Systems förändrar sin organisation i USA

Uppsala, Sverige – 25 oktober 2017 – IAR Systems meddelar att företaget förändrar sin organisation i USA.

Efter att IAR Systems rapporterat årets tredje kvartal kan företaget konstatera att försäljningstillväxten, trots en återhämtning i Europa, är begränsad då Amerika inte redovisar tillväxt. Andelen nya användare av IAR Systems’ programvara har under tredje kvartalet ökat mest i Europa och minskat i Amerika under samma period. Företaget bedömer att minskningen i Amerika beror dels på en något turbulent marknad, men även på en lokal satsning på vissa kundsegment som inte givit önskat resultat. Regionen visade tillväxt under årets två första kvartal men företagets uppfattning är att denna tillväxt berodde på aktiviteter som gav tillväxt på kort sikt. Företaget har därför beslutat att förändra organisationen i USA, vilket innebär att regionchefen Rich D’Souza lämnar företaget. På den amerikanska marknaden finns en stor och ökande efterfrågan av den teknik IAR Systems tilhandahåller. Företaget har därför en stark tilltro till möjligheterna för stadig tillväxt på under rätt lokal ledning. Rekryteringen av en ny regionchef har påbörjats, och under tiden rapporterar den amerikanska försäljningsorganisationen direkt till huvudkontoret i Sverige.

Denna information lämnades av IAR Systems Group AB (publ) den 25 oktober 2017.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.