Ändring av antalet aktier och röster i IAR Systems Group AB

Uppsala, Sverige – 30 april 2018 – IAR Systems Group AB (publ) (”IAR Systems” eller ”Bolaget”) har under april 2018, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört två nyemissioner som omfattade totalt 976 584 nya aktier av serie B. Emissionerna har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 976 584 aktier och röster.

Per den 30 april 2018 uppgår det totala antalet aktier i IAR Systems till
13 608 645, varav 100 000 utgör aktier av serie A och 13 508 645 utgör aktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i IAR Systems till 14 508 645, varav aktierna av Serie A motsvarar 1 000 000 röster och aktierna av serie B 13 508 645 röster.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen [1991:980 om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 8:15 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.