IAR Systems samarbetar med Data I/O för att underlätta arbetsflödet från utveckling till tillverkning

Uppsala, Sverige – 20 februari 2018 – IAR Systems presenterar sitt samarbete med Data I/O. Data I/O utvecklar innovativa lösningar som möjliggör design och tillverkning av elektroniska produkter för fordonsindustri, Internet of Things (IoT), industrikontroll, och konsumentelektronik, samt för deras programmeringscenter och partners inom kontraktstillverkning. Samarbetet handlar om att leverera ett integrerat modernt arbetsflöde som kommer att hjälpa utvecklare och tillverkare att göra processen från utveckling till tillverkning mer effektiv samt förbättra kvaliteten i produkter baserade på inbyggda system.

Data I/O:s kunder tillverkar tiotals miljoner produkter varje år genom att använda företagets programmeringslösningar för att tillförlitligt, säkert och kostnadseffektivt leverera immateriell egendom till programmeringsbara enheter. Lösningarna kompletteras av ett globalt nätverk av support och service.

IAR Systems, grundat 1983, och Data I/O, grundat 1972, har en stor mängd gemensamma kunder globalt och lokalt. IAR Systems är ledande i att leverera utvecklingsverktyg för utvecklingsprocessen, och Data I/O har länge dominerat marknaden för programmeringssystem för tillverkningsprocessen. Trots detta har de varit del av helt separata steg i kundernas processer på grund av ett glapp mellan design- och utvecklingsprocess och tillverkning. Växande komplexitet i inbyggda system och ökade kvalitets- och säkerhetsutmaningar driver nu på behovet av att minska glappet mellan utveckling och tillverkning. IAR Systems och Data I/O svarar nu på detta behov genom att etablera en gemensam vision för ett modernt arbetsflöde som kopplar ihop dessa nyckelprocesser, förenklar processen från utveckling till tillverkning samt möjliggör för företag att skapa ett modernt arbetsflöde som säkerställer resurseffektivitet, effektiv produktutveckling och hög kvalitet.

”Övergången mellan utveckling och tillverkning har länge varit ett problem för företag. För att kunna lösa detta behövs en långsiktig plan baserat på kundkrav, och därför samarbetar vi nu med Data I/O”, kommenterar Stefan Skarin, VD, IAR Systems. ”Etableringen av detta samarbete är en del av det strategiska arbete som vår Director of Corporate Development Anders Holmberg fokuserar på. Data I/O är ett finansiellt stabilt och noterat bolag med 40-50 procents tillväxt under det senaste året. Tillsammans kan vi driva långsiktig R&D som leder vägen för ett starkt partnerskap och möjliggör för våra gemensamma kunder att ta full kontroll över sina produkter.”

”Vi är övertygade om att nära integration mellan utveckling och tillverkning kommer att bli ett måste när företag lägger på säkerhet i sin design”, kommenterar Anthony Ambrose, VD, Data I/O. ”Genom att överbrygga klyftan mellan utveckling och tillverkning kan Data I/O och IAR Systems erbjuda sina gemensamma kunder helt nya möjligheter att minska time to market och säkerställa hög kvalitet.”

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.