Inrättande av valberedning i I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige30 september 2019 – Styrelsens ordförande i I.A.R. Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2019 etablerat en valberedning inför årsstämman 2020. Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, Malin Björkmo utsedd av Handelsbanken Fonder samt Jonas Wikström utsedd av en aktieägargrupp ledd av Stefan Skarin. Jonas Eixmann utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2020 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

Informationen lämnades för offentliggörande 30 september 2019, klockan 10.00.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.