Rättelse, saknad MAR-etikett i pressmeddelande ”I.A.R. Systems Group Delårsrapport jan-mars 2020”

Stockholm, Sverige – 29 april 2020.  I.A.R. Systems Group AB meddelar idag en rättelse gällande pressmeddelandet “I.A.R. Systems Group Delårsrapport jan-mars 2020” som offentliggjordes idag den 29 april 2020 klockan 13.00.  Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissförbruksförordning.  Information lämnades,  genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020. 

Kontaktpersoner på I.A.R. Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.comStefan Skarin, VD och koncernchef, I.A.R. Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl 15:15. 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.