Styrelsen föreslår att beslut om utdelning senareläggs

Stockholm, Sverige – 30 mars 2020 – Styrelsen i I.A.R. Systems Group AB föreslår att beslut om utdelning senareläggs till när konsekvensen av COVID-19 (coronaviruset) kan överblickas, och att beslutet inte fattas på ordinarie årsstämma. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 gällande beslut av utdelning för verksamhetsåret 2019. I.A.R. Systems Group har en stark finansiell ställning med god likviditet och styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet COVID-19 medför.
 
Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 06.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.