Styrelsen föreslår att beslut om utdelning senareläggs

Stockholm, Sverige – 30 mars 2020 – Styrelsen i I.A.R. Systems Group AB föreslår att beslut om utdelning senareläggs till när konsekvensen av COVID-19 (coronaviruset) kan överblickas, och att beslutet inte fattas på ordinarie årsstämma. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 gällande beslut av utdelning för verksamhetsåret 2019. I.A.R. Systems Group har en stark finansiell ställning med god likviditet och styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet COVID-19 medför.
 
Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 06.00 CET.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.