Styrelsens ordförande Maria Wasing avböjer omval vid årsstämman 2021

Stockholm, Sverige – 20 december 2020 –  I.A.R. Systems Group ABs styrelseordförande Maria Wasing har idag informerat bolagets valberedning att hon avböjer omval vid årsstämman 2021. 

”Jag vill kunna lägga mer tid på min operationella roll som COO/Vice VD på Axiell, samt att utveckla bolag jag har aktiva investeringar i. Jag är stolt över att ha fått vara en del av IAR Systems under en period där bolaget breddat erbjudandet från programvaruverktyg och tjänster för inbyggda system till att också omfatta avancerade säkerhetslösningar med fokus på IoT. Jag ser framemot att följa IAR Systems fortsatta utveckling” - säger Maria Wasing.

Maria Wasing valdes in i I.A.R. Systems Group ABs styrelse 2015 och till styrelseordförande 2017.
”Valberedningen vill tacka Maria för hennes viktiga bidrag och starka engagemang som både ordförande och ledamot i IAR Systems styrelse.” säger ordföranden för IAR Systems valberedning, Jonas Eixmann.  

Valberedningen arbetar vidare enligt sin normala process med valberedningsarbetet inför årsstämman 2021 och kommer presentera sitt förslag senast i samband med kallelsen till årsstämman.
 

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2020 kl 22:00    


 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.


Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.