Förändring av det totala antalet röster i I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 31 maj 2021 – I I.A.R. Systems Group ABs bolagsordning finns ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier. Detta innebär att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier. I maj 2021 konverterades 100 000 A-aktier med röstvärde 10 om till B-aktier med röstvärde 1, vilket påverkar antalet röster i bolaget. Efter konverteringen har I.A.R. Systems Group AB inga utgivna A-aktier.

Efter konverteringen i maj uppgår totalt antal A-aktier i I.A.R. Systems Group AB till 0 (0% av rösterna), B-aktier 13 640 974 (98% av rösterna) och C-aktier till 327 359 (2% av rösterna). Totalt antal röster är 13 968 333. I.A.R. Systems Group ABs eget innehav är 327 359 C-aktier.

Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,  genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl 8:00.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.