I.A.R. Systems Group AB utser Göran Hübinette till tillförordnad CFO

Stockholm, Sverige – 23 februari 2021 –  I.A.R. Systems Group AB (publ) (”IAR Systems”) meddelar idag att Göran Hübinette har utsetts till tillförordnad CFO från och med 1 mars 2021.  Som tidigare meddelats lämnar Stefan Ström sin tjänst som CFO i I.A.R. Systems Group AB för att gå i pension. Göran Hübinette har arbetat i bolaget sedan 2018 som Global Accounting Manager & Business Controller och kommer under tillförordnandet att ingå i I.A.R. Systems Group AB koncernledning. Under en övergångsperiod kommer Stefan Ström att fortsätta i en rådgivande roll för att säkerställa en smidig överlämning. Arbetet med att rekrytera en ny CFO efter Stefan Ström pågår. 

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.