I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2023

En marknad i förändring som kräver nya moderna lösningar

”Asien fortsätter att uppvisa starka resultat där även en mogen
marknad som Japan har god tillväxt.” Richard Lind, Vd

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättning 108,2 MSEK (107,6)
 • Tillväxt i nettoomsättningen var 0,5 % och -4,5 % med korrigering för valutaeffekt.
 • EBITDA uppgick till 30,5 MSEK (31,9), vilket ger en EBITDA-marginal om 28,2 % (29,6).
 • Justerad EBITDA uppgick till 32,0 MSEK (31,9), vilket ger en justerad
  EBITDA-marginal om 29,6 % (29,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (19,6), vilket ger en rörelsemarginal om 10,4 % (18,2).
 • Justerat rörelseresultatet uppgick till 17,4 MSEK (19,6), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 16,1 % (18,2).
 • Aktiverat arbete för egen räkning var 10,4 MSEK (10,5).
 • Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 5,4 MSEK och rörelseresultat positivt med 4,4 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 29,4 MSEK (26,0).

Januari – juni 2023

 • Nettoomsättning 215,9 MSEK (205,0)
 • Tillväxt i nettoomsättningen var 5,3 % och -0,2 % med korrigering för valutaeffekt.
 • EBITDA uppgick till 55,8 MSEK (62,1), vilket ger en EBITDA-marginal om 25,8 % (30,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (62,1), vilket ger en justerad EBITDA-marginal om 27,3 % (30,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,7 MSEK (36,9), vilket ger en rörelsemarginal om 10,5 % (18,0).
 • Justerat rörelseresultatet uppgick till 30,6 MSEK (36,9), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 14,2 % (18,0).
 • Aktiverat arbete för egen räkning var 19,8 MSEK (22,7).
 • Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 11,3 MSEK och rörelseresultat positivt med 8,3 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 55,5 MSEK (54,6).

Andra kvartalet i korthet

 • Chief Revenue Officer utsedd för ökat säljfokus mot en gemensam målbild.
 • Prenumerationserbjudande testat i USA som en förberedelse inför en bredare molnbaserad SaaS-tjänst.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • IAR meddelar omorganisation med nedskärningar i Cambridge, vilken beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om ca 27 MSEK.
Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.