Flaggningsmeddelande Anders Jonson, Nocom AB

Flaggningsmeddelande Anders Jonson, Nocom AB Jag har den 21 oktober 1999 honorerat del av tidigare utställda köpoptioner till ledande befattningshavare i enlighet med emissionsprospekt från december 1998. Detta innebär att jag idag har sålt 220 000 B-aktier i Nocom AB. Efter försäljningen äger jag (inkl familj) 743 626 A-aktier och 765 186 B-aktier som tillsammans representerar 32,8 procent av aktiekapitalet och 62,7 procent av röstetalet i bolaget. Anders Jonson ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/22/19991022BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/22/19991022BIT00040/bit0002.pdf