IAR Systems Group Årsredovisning 2012

Uppsala,  21 mars,  2013. IAR Systems Group AB  (publ) publicerar idag årsredovisning för 2012 på bolagets webbplats www. iar.com.  Årsstämma hålls den 22 april 2013 klockan 18.00 på Nalen Konferens, Regeringsgatan 34, Stockholm. Till lokalen Stacken där stämman hålls är ingången David Bagares gata 17. Vill du beställa tryckt årsredovisning,  maila Josefin Skarin på josefin.skarin@iar.com eller ring på 0709 100 734.