Inrättande av valberedning i INTOI

I enlighet med årstämmans beslut den 5 maj 2009 så är valberedning sammansatt till att omfatta Göran Espelund Lannebofonder, Ulf Strömsten Catella samt Tedde Jeansson Tamt AB. Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande. Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.