INTOI DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2009

Koncernens innehav redovisar bästa resultat någonsin Kraftig tillväxt i Northern och förbättrad lönsamhet i Northern och Deltaco

Utdrag ur rapporten januari – mars 2009:
• Omsättningen uppgick till 168,5 (149,1) MSEK
• Resultat från innehav uppgick till 19,2 (18,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (14,4) MSEK
• Röreselmarginalen uppgick till 9 (10) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 13,8 (14,4) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,25 (1,29) SEK
• Eget per kapital per aktie uppgick till 55,28 (54,35) SEK

• Nettoomsättningen från kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent

• Koncernens innehav redovisade bästa resultat någonsin

• Northern redovisar en tillväxt på 96 procent och en rörelsemarginal på 32 procent

• Deltaco redovisar förbättrad lönsamhet med en rörelsemarginal på 9 procent

Viktiga händelser
• Northern tecknar sin största affär någonsin i USA. Northern blev vald som leverantör under 2008 för att tillhandahålla en lösning för kontroll, uppföljning och hantering av lagrad data och kunden har nu valt att expandera och uppgradera användningen av Northern Storage Suite fullt ut i sin organisation.
• Northern har slutit avtal med den största ingenjörskonsulten i Storbritannien.
• Nocom Software har tecknat avtal med en av sina större svenska kunder, avseende produkter och tjänster inom värddatoråtkomst.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Olle Eriksson vd i IAR Systems AB sedan 2004, har lämnat företaget. Rekrytering har inletts och tillförordnad vd under tiden som rekrytering sker är Stefan Skarin vd och koncernchef i INTOI AB.