Mobil kommunikation direkt med Scandics 370.000 stamkunder

Mobil kommunikation direkt med Scandics 370.000 stamkunder ® Scandic Hotels förstärker kundrelationer med hjälp av WAP Direct Scandic Hotels kan nu kommunicera direkt med sina stamkunder via textmeddelanden. Den nya text-tjänsten (SMS) kan erhållas av alla Scandics Club-kunder med mobiltelefon, och möjliggörs genom en vidareutveckling WAP Direct. Dessutom har alla Scandic-kunder möjligheter att själva boka hotellrum via WAP. Scandic Hotels blir första kund att utnyttja Europolitans och Nocoms vidareutvecklade tjänst WAP Direct . Med tjänsten kan Scandics 370.000 medlemmar i Scandic Club bland annat boka hotellrum direkt via WAP- telefonen. Nytt är att Scandic dessutom kan kommunicera direkt via textmeddelanden med sina club-medlemmar. Scandic kan till exempel skicka ett erbjudande till kunden som via WAP kopplar upp sig och svarar på erbjudandet. Denna nya funktion är frivillig och mottagning av textmeddelanden kan bara göras om kunden registrerat sig för tjänsten i WAP Direct på Scandic Hotels hemsida. - Mobiltelefonen är idag var mans egendom. Vår uppgift är att skapa tjänster som underlättar vardagen för företagskunder och privatpersoner, säger Mikael Kluge, marknadschef på Europolitan. Tjänsterna ska kunna användas på kundens villkor, oavsett tid eller plats. Tjänsten vi tillsammans utvecklat för Scandic är både lättillgänglig och skapar mervärden för både kunden och Scandic. - Genom att nyttja den säkra infrastrukturen i WAP Direct kan våra kunder nu använda SMS som en ny, kostnadseffektiv marknadskanal till sina kunder, säger Anders Jonson, vd på Nocom. Det är viktigt att denna tjänst är frivillig, så att mobiltelefonkunden själv enkelt kan välja vilken information som skall vara tillgänglig. - Vi ser detta bara som en början på utvecklingen av Scandics mobila informationstjänster och kommer att komplettera med ytterligare funktioner för våra kunder i framtiden, säger Gunnar Brandberg, marknadsdirektör Scandic Hotels. WAP Direct är ett av de första företagskoncepten av sitt slag på marknaden och gör det möjligt att enkelt driftsätta och hantera avancerade mobila informationstjänster. WAP Direct använder Europolitans infrastruktur för att knyta ihop företagens system med de mobila kunderna, oberoende av operatör. Det är en av de säkraste lösningarna på marknaden och systemet kan nås från alla GSM-länder som stödjer dataöverföring via GSM. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, samt Europolitans systerbolag Europolitan Stores AB, Ocom AB och Doberman AB, sysselsätter omkring 1000 personer. Mer information finns på www.europolitan.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är sedan den 4 januari 1999 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 180 personer. För mer information kontakta: Mikael Kluge, marknadschef, Europolitan AB, telefon: 0708-33 12 05, e-post: mikael.kluge@europolitan.se Johan Holmgren, pressansvarig, Europolitan AB, telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@europolitan.se Anders Jonson, vd, Nocom AB telefon: 0708-65 53 01, e-post: anders.jonson@nocom.se Gunnar Brandberg, marknadschef, Scandic Hotels AB, telefon: 0709-735212, e-post: gunnar.brandberg@scandic-hotels.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/04/20000404BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/04/20000404BIT00650/bit0002.pdf