Nocom delägare i nystartat Internetbolag

Nocom delägare i nystartat Internetbolag Nocom går tillsammans med riskapitalbolaget IT-Provider in som delägare i det nystartade bolaget Pharmapoint som kommer att tillhandahålla en Internetportal för läkemedelsinformation. Idén bakom Pharmapoint är att skapa ett globalt och säkert forum för kommunikation mellan läkare, myndigheter, industrin och patienter. I dag kostar det stora summor att fel läkemedel skrivs ut i fel mängd till fel patient. Pharmapoint ändrar på det. Det hela fungerar som ett beslutsstödssystem för den förskrivande läkaren. Via Internet får han eller hon tillgång till uppdaterad och kontrollerad information från myndigheter, industrin och andra informationskällor om läkemedel. Pharmapoint är en avknoppning från IT-bolaget Pharmasoft i Uppsala. För närvarande testas Pharmapoints system av sju landsting i Sverige och när lansering sker nästa år kommer det även ske i Finland. IT-Provider äger knappt hälften av företaget och Nocom en fjärdedel. Resten ägs av personalen. Till VD i Pharmapoint har Sophia Salenius, tidigare vice VD på Pharmasoft utsetts. "Vi tror att den här typen av vertikala portaler kommer att växa snabbt i framtiden och vi ser därför detta som en viktig satsning för Nocom. Vi räknar med att kunna tillföra strategisk kunskap till Pharmapoint från hela Nocom. Dels i införandefasen, kring bland annat infrastruktur och hög säkerhet och dels i driftsfasen, med krav på tillgänglighet 24 timmar per dygn, året runt," säger Tomas Nygren, vice VD i Nocom. För mer information kontakta: Tomas Nygren, vVD Nocom 0703-955592 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00020/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00020/bit0002.pdf