Nocom ökar fokus på internationell expansion

Nocom ökar fokus på internationell expansion Ledningsförändringar inom Nocom AB För att öka fokus på Nocoms nordiska affärer, förvärv och den internationella expansionen införs en ny rollfördelning inom ledningen för Nocom AB (publ). Anders Jonson blir ny koncernchef och arbetande vice styrelseordförande med ansvar för Nocoms vision, nya affärer och internationella expansion. Anders Jonson har sedan han grundade Nocom 1985 varit företagets vd. Tomas Nygren blir ny vd med ansvar för den operativa verksamheten i Nocomkoncernen. Tomas Nygren har varit koncernens vice vd och CFO sedan 1997. Stefan Skarin utses till ny vice vd med särskilt ansvar att taktiskt planera Nocoms affärer och utbud. "Nocom står i närtid inför ett antal större internationella engagemang, där företagets stabila bas och starka position på den nordiska marknaden är nyckeln till en lyckad internationell satsning", säger Ola Norberg, styrelseordförande i Nocom AB. "Det är därför viktigt att det starka managementkapital som Nocom har i Anders Jonson och Tomas Nygren nyttjas på ett optimalt sätt för att expandera verksamheten." Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Ola Norberg, styrelseordförande Nocom AB Telefon: 0706-66 00 50 Bild på Tomas Nygren för publicering finns på http://www.nocom.se/press/kontakt.html ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00210/bit0002.pdf