Nocoms Årsredovisning 2006

Nu finns Nocom AB:s svenska årsredovisning för år 2006 tillgänglig på webbplatsen www.nocom.se. Den engelska versionen kommer att publiceras på Nocoms webbplats i maj.

Nocoms årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 3 maj 2007.

Tidpunkter för finansiell information
Delårsrapport januari – mars 2007, 3 maj 2007
Årsstämma, 3 maj 2007
Halvårsrapport januari – juni 2007, 21 augusti 2007
Delårsrapport januari – september 2007, 7 november 2007