Nocoms förvärv av Hera klart

Nocoms förvärv av Hera klart Nocom AB (publ) har, efter sedvanlig förvärvsgranskning, tecknat ett slutgiltigt avtal om förvärv av Hera AB, en av landets äldsta och mest kända byråer för marknadskommunikation. Affären sker genom att Nocom förvärvar samtliga aktier i Hera AB:s moderbolag, Design Michel Östlund AB. Köpeskillingen uppgår till 36,7 miljoner kronor och erläggs i form av 195.700 nyemitterade B-aktier i Nocom. I takt med att IT integreras allt mer med företagens marknadskommunikation, krävs gedigen kunskap inom båda dessa områden för att behålla och stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Genom förvärvet av Hera tillförs Nocom ny, kompletterande kompetens och blir en av de få konsulter som behärskar hela affärsprocessen - från marknadsanalys, kommunikation och projektledning till utveckling och driftsättning. Hera samarbetar bland annat med SAS, SSAB Tunnplåt, Avesta Sheffield, Nordic Timber Council, Fresenius Kabi, Svensk Exportkredit och Länsförsäkringar i att utveckla och förädla deras affärer genom digital och traditionell kommunikation, såväl i Sverige som internationellt. Uppsalabaserade Hera har drygt 20 medarbetare. Nocom, som var ett av de första företagen i Norden att hjälpa sina kunder med utvecklingen av affärstjänster på Internet, har idag omfattande service- och supportåtaganden för många av marknadens större system för elektroniska affärer. Dessutom är Nocom ett av de ledande företagen inom utveckling och drift av mobila e-affärslösningar. Hera är ett strategiskt förvärv, och ett viktigt led i Nocoms fortsatta satsning på e-affärslösningar för Internet och mobila nätverk. Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Anders Jonson, vd Nocom, 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Michel Östlund, vd Hera, 0708 - 76 36 04 e-post: michel.ostlund@hera.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00110/bit0002.pdf