Uppdelning på affärsenheter ger tydligare erbjudande till marknaden

Nocom presenterar ny organisation och ny grafisk profil Uppdelning på affärsenheter ger tydligare erbjudande till marknaden Nocom AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, byter profil och logotyp. Den nya profilen är en markering av den fokusering av verksamheten som skett, samt uppdelningen av verksamheten i affärsenheter. Nocomkoncernen består sedan början av året av koncernledning och tre affärsenheter, Nocom Communications, Nocom Travelutions och Tradevision. Nära kopplat till Nocom finns även intressebolaget Mobile Relations AB, som ägs till 49 procent av Nocom och 51 procent av Europolitan "Uppdelningen på affärsenheter och vår nya profil är viktiga steg i vår strävan att förtydliga vår verksamhet", säger Tomas Nygren, vd, Nocom. "Under fjolåret gjorde vi stora investeringar i strategisk kompetensuppbyggnad, bland annat inom content management, resor och e- logistik, samt ökade andelen tjänster i vårt erbjudande. Vår nya organisation speglar dessa förändringar och är en anpassning till en förändrad marknad, där IT-frågor och affärsutveckling smält samman och kraven på helhetslösningar ökat." Nocom Communications erbjuder både enstaka tjänster och helhetslösningar, från analys och strategi till utveckling och implementering av tekniska lösningar och drift . Erbjudandet omfattar konsulttjänster, programvaror och tjänster. Nocom Travelutions erbjuder reseindustrin managementkonsulttjänster inom bland annat distributionsstrategi, mobilt Internet, teknik, revenue management (prisstrategi) och infrastruktur. Nocom Travelutions skapades vid årsskiftet 2000/2001 med tidigare Nocom Mobile Commerce Solutions som bas. I februari 2001 har verksamheten förstärkts genom förvärvet av managementkonsultbolaget Aerohosting. Tradevision erbjuder den internationella transportindustrin e- logistiktjänster som täcker hela transportkedjan - från avsändare, via berörda transportörer och tjänsteföretag, till mottagare. Tradevision är ett av de ledande företagen i världen inom e-logistik, med kunder i mer än 50 länder, och ägs till 70 procent av Nocom och 30 procent av SAS. Koncernledningens huvuduppgifter är strategisk affärsutveckling, styrning, koordinering och finansiering. Nocoms årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.nocom.se. Årsredovisningen distribueras under nästa vecka till aktieägarna, och kan också beställas på webbplatsen. I samband med det grafiska profilbytet kommer även Nocoms webbplats att ändra utseende och koncernens webbadress blir www.nocom.com. På måndag, den andra april, är det premiär. För mer information kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.com Eller besök: www.nocom.se www.nocom.com Nocom AB (publ) har sedan starten 1985 hjälpt företag att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximerar affärsnyttan av att ha viktig information tillgänglig på användarnas villkor. Nocom erbjuder lösningar och tjänster för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 250 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/30/20010330BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/30/20010330BIT00490/bit0001.pdf