Deltacos grundare Siamak Alian blir VD för Deltaco AB

Deltacos grundare Siamak Alian blir VD för Deltaco AB, som är moderbolag i Deltaco-koncernen och ett helägt dotterbolag till Intoi. Siamak har under 20 år varit drivande för att bygga upp Deltaco till en framgångsrik distributör av IT-tillbehör med lönsamhet varje år sedan starten. Att Siamak blir VD för Deltaco AB förstärker bolaget som delas ut till Intois aktieägare och listas på First North under våren.

Kista,  7 mars 2011.

Siamak Alian föddes 1961 och grundade Deltaco 1991. Siamak har varit VD under många år och är sedan september 2010 inköpschef och medlem av ledningsgruppen i SweDeltaco AB. Siamak har en universitetsexamen i fysik. Ali Motazedi är fortsatt VD i SweDeltaco AB som är ett dotterföretag i Deltacokoncernen.

Stefan Ström, finanschef på Intoi, var tillförordnad VD på Deltaco AB inför listningsprocessen. Stefans arbete på Deltaco är nu avslutat.

Deltaco har ägts av Intoi sedan 2005. Deltaco delas ut till Intoi aktieägarna och upptas till handel på First North under första hälften av andra kvartalet. Inför detta kommer bolaget att offentliggöra en Bolagsbeskrivning på www.intoi.se och www.deltaco.se.

För mer information kontakta:

Stefan Skarin, VD på INTOI

mobil: 070 - 865 10 05, e-post: stefan.skarin@INTOI.se

Arne Myhrman, ordförande på Deltaco AB

mobil: 073 – 383 64 67, e-post: arne.myhrman@deltaco.se

Siamak Alian, VD på Deltaco AB

Telefon: 08-555 76 241, e-post: siamak@deltaco.se