IAR söker ny VD för nästa tillväxtfas

Uppsala, Sverige; 22 mars 2024 — VD Richard Lind har efter en framgångsrik turn-around informerat styrelsen om att han under året önskar återgå till annan verksamhet. Styrelsen har därför beslutat att inleda en rekrytering av ny VD för nästa fas i IARs internationella tillväxtresa.

”Richard gick in som VD hösten 2021 med uppdraget att vända IAR till ny tillväxt inom tre år. Richard och det starka ledningsteam han satt ihop gjorde det på två år. Richard fyller under året 60 och styrelsen har full förståelse att han, enligt ursprunglig plan och intensivt arbete, önskar lämna över rollen som VD. Styrelsen är övertygad om att det är ett mycket attraktivt jobb att efterträda Richard i ett av Sveriges finaste deep-tech bolag”, säger Nicolas Hassbjer, styrelseordförande för IAR.

Under Richards tid har bolaget genomfört följande förändringar:

  1. Modernisering av varumärket, erbjudande och organisation med fokus på effektiva processer, förankrade i en ny strategi med tydliga mål, baserad på datadrivna beslut
  2. Kostnadsreduktion på 50 mkr och rensat balansräkning på över 400 mkr i immateriella tillgångar
  3. Ny organisation, med en ledningsgrupp bestående av 42 % kvinnor
  4. Investeringar i utveckling, eliminering av teknikskuld och integration av AI/ML lösningar
  5. Stärkt medarbetarfokus med en kultur av innovation och decentraliserat beslutsfattande som har gjort IAR till en attraktiv arbetsplats

IAR har växt omsättningen till 458 mkr och nådde i Q4 upp till sina långsiktiga mål om 15 % tillväxt och 25 % rörelsemarginal med god kassakonvertering. IAR överträffade för tredje kvartalet i rad analytikernas förväntningar och DNBs analytiker Joachim Gunell skrev nyligen: ”Vi anser vidare att IAR är i sin bästa operativa form under de sex år vi har följt bolaget”.

”Under mina år som vd har IAR genomgått en omfattande städning och modernisering som under året skall vara slutförd," säger Richard Lind, CEO för IAR. ”Bolaget står nu starkare än någonsin och det är dags för ett nytt ledarskap att leda nästa tillväxtfas. För att ge bolaget bästa förutsättningar vill jag i god tid avisera att jag senare i år önskar lämna över. Jag kommer att kvarstå tills ny VD är på plats och fullfölja pågående projekt. Därefter ser jag fram emot att introducera min efterträdare och göra mig redo för andra utmaningar”.

Kontaktperson
Hanna Laurentz, Head of Corporate Communications, IAR
Tel: +46 735 12 51 37 E-mail: investorrelations@iar.com

Nicolas Hassbjer, Styrelseordförande, Tel +46 709 17 29 02

För frågor om den kommande rekryteringsprocessen hänvisar vi till job@iar.com