IAR Systems etablerar ny affärsmodell som en del av företagets satsning på Internet of Things

IAR Systems tecknar exklusivt royaltyavtal med Renesas för helhetslösningen Renesas Synergy

Uppsala, Sverige – 6 april 2016 – IAR Systems Group AB meddelar att företaget idag har tecknat ett avtal med Renesas Electronics Corporation för utvecklingsplattformen Renesas Synergy™, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things (IoT). Genom detta avtal kompletterar IAR Systems sin nuvarande licensbaserade affärsmodell, som bygger på antalet användare, med en royaltybaserad affärsmodell. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy.

IAR Systems nuvarande affärsmodell är helt baserad på antalet licensanvändare av företagets programvara, vilket innebär en intäkt för företaget när kunden utvecklar sina produkter. Det nya avtalet innebär att den licensbaserade intäkten kompletteras med en royaltybaserad intäkt. För en kund i den nya modellen får företaget istället intäkter under hela den tid kundens produkter produceras, vilken kan handla om många år. Renesas Synergy är planerad att släppas kommersiellt i juni 2016, och intäkter från plattformen väntas börja komma IAR Systems tillgodo under kommande år med en växande potential i takt med att antalet IoT-produkter ökar.

”År 2020 beräknas det finnas 50 miljarder uppkopplade produkter och i varje sådan produkt finns minst en mikroprocessor. Med Synergy riktar sig Renesas till denna marknad med en unik helhetslösning som snabbar upp utvecklingen av nya innovativa produkter och har potential att ta en stor marknadsandel”, säger Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB. ”Avtalet med Renesas är en del i IAR Systems strategiska plan för framtiden inom utveckling av inbyggda system och kommer att stärka oss långsiktigt.”

IAR Systems ledande position inom teknik och dess starka varumärke på marknaden gör det möjligt för företaget att bygga nära relationer med både kunder och partners. Utvecklingsplattformen Renesas Synergy erbjuder en komplett och kvalitetssäkrad helhetslösning där kunden köper processorer, programvara och support från Renesas i ett enda paket. Renesas Synergy fokuserar på lösningar inom IoT men fungerar även väl för andra tillämpningar inom inbyggda system. Plattformen innehåller en specialanpassad version av IAR Systems produkt IAR Embedded Workbench®.