IAR Systems Group AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2014

Tillväxt 12% och rörelseresultatet förbättrades 65%

Rörelsemarginal 20,3% (13,7%), EBITDA marginal 24,2 % (17,3%)

Januari – Juni 2014

April - Juni 2014

Väsentliga händelser under perioden