IAR Systems Group Delårsrapport jan-sept 2012

Bästa kvartalsresultatet någonsin och rörelsemarginal 18 %

Väsentliga händelser under perioden