IAR Systems och Secure Thingz presenterar den nya produkten Embedded Trust™

Embedded Trust presenteras idag på branschmässan embedded world och är en del i ett nytt produkterbjudande som möjliggör utveckling av säkra digitala produkter

embedded world 2018 - Nürnberg, Tyskland – 27 februari 2018 – IAR Systems och Secure Thingz, en ledande leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom Internet of Things (IoT), är idag stolta att kunna presentera Embedded Trust. Embedded Trust är en programvara för säker utveckling och är helt integrerad med utvecklingsverktyget IAR Embedded Workbench.

Embedded Trust möjliggör säker utveckling och gör datasäkerhet till en del av utvecklingsprocessen. Med Embedded Trust kan företag säkerställa att immateriell egendom är skyddad mot överproduktion och piratkopiering, att programvaruuppdateringar kan hanteras på ett säkert sätt och att slutanvändarna av företagets produkter är skyddade mot sabotageprogram och dataintrång.

IAR Systems meddelade i april 2017 att företaget gick in som tioprocentig ägare i Secure Thingz och ägarandelen har senare utökats till 20 procent. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder IAR Systems lösningar för att garantera funktionell säkerhet i inbyggda system, vilket handlar om att skydda människor och fysisk egendom från skada. Genom att investera i Secure Thingz breddar IAR Systems sitt erbjudande till att omfatta även datasäkerhet.

Teknisk information om produkten finns på www.iar.com/embeddedtrust.

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com 

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 8.10 CET.