IAR Systems stärker sin position på växande marknad

IAR Systems tecknar utvecklingskontrakt med ledande industrikoncern

IAR Systems, dotterbolag till O-listenoterade Nocom, har tecknat ett strategiskt utvecklings-, underhålls- och licensavtal med en ledande chiptillverkare med säte i Europa. Huvuddelen av utvecklingsarbetet kommer att ske under 2006, medan underhållsavtal och programvarulicensiering sträcker sig till slutet av år 2009. Ordern bedöms vara värd totalt 8,3 miljoner kronor, varav cirka hälften under 2006. Avtalet tecknades efter en längre tids utvärdering och förhandling. Chiptillverkaren är sedan tidigare en viktig samarbetspartner för IAR Systems, och med det nya avtalet stärks samarbetet ytterligare. Det är ännu en av tillverkarens produktdivisioner som nu valt IAR Systems som strategisk verktygspartner. IAR Systems kommer att utveckla och leverera integrerade utvecklingsverktyg till chiptillverkarens kunder. – Att valet föll på IAR Systems beror på vårt teknikförsprång och vårt långsiktiga, framgångsrika samarbete med ledande chiptillverkare runt om i världen. Ordern stärker vår redan ledande position inom branschen, säger Olle Eriksson, verkställande direktör, IAR Systems AB. – Affären är ett kvitto på vårt internationellt starka varumärke och vårt goda renommé i branschen. Ordern ger oss inte bara en utmärkt start på år 2006 – utan även stor potential till ökad programvaruförsäljning åren därefter, när tekniken når ut till chiptillverkarens kunder.