Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

I enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2012 så är valberedning sammansatt till att omfatta,
Ulf Strömsten Catella, Peter Larsson samt Tedde Jeansson. Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande.  Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.