Nocom avvecklar investering i portal för läkemedelsförskrivande läkare

Nocom avvecklar investering i portal för läkemedelsförskrivande läkare Pharma Interactive begärs i konkurs Pharma Interactive CGS AB startades 1999 och har utvecklat ett Internetbaserat beslutssystem för läkemedelsförskrivande läkare och som bland annat innehåller en modul för elektroniska recept. Företaget har i första hand inriktat sig på den svenska och finska marknaden. Huvudägare är två riskkapitalbolag. Nocoms andel av företaget uppgår till 19 procent. Styrelsen för Pharma Interactive har idag begärt företaget i konkurs då förutsättningarna för att driva verksamheten på kort tid radikalt försämrats, vilket i sin tur har omöjliggjort vidare finansiering. Detta innebär att Nocoms bokförda värde för aktierna i Pharma Interactive CGS AB om 7 miljoner kronor skrivs ned i sin helhet. Förlusten kommer att belasta finansnettot för årets första kvartal. "För Nocoms del innebär detta att vi väljer att fokusera på vår kärnverksamhet och avvecklar detta engagemang," säger Tomas Nygren, vd på Nocom. För mer information kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.com Eller besök: www.nocom.com Nocom AB (publ) har sedan starten 1985 hjälpt företag att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximerar affärsnyttan av att ha viktig information tillgänglig på användarnas villkor. Nocom erbjuder lösningar och tjänster för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London, Warszawa och Riga. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 250 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00440/bit0001.pdf