Nocom fortsätter renodla verksamheten - avyttrar dotterbolaget Hera

Nocom fortsätter renodla verksamheten - avyttrar dotterbolaget Hera Nocom har träffat avtal om att sälja samtliga aktier i det Uppsalabaserade marknads-kommunikationsföretaget Hera AB. Köpare är den tidigare ägaren och vd:n Michel Östlund, som i samband med affären kommer att erbjuda personalen delägande om 20 procent. Försäljningen är ett led i Nocoms renodling av verksamheten, med mål att bli ett av marknadens ledande IT-företag. Nocom uppvisar en tydlig resultatförbättring under årets tredje kvartal. Hera har under hösten redovisat försämrat resultat, till följd av att efterfrågan för marknadskommunikation har minskat. - Försäljningen av Hera är ett naturligt steg i Nocoms satsning på kärnkompetensen inom IT-lösningar. Dessutom förbättras vårt kassaflöde och koncernens omkostnader minskar - viktigt i vår strävan att nå lönsamhet, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Marknaden har förändrats drastiskt sedan vi förvärvade Hera våren 2000, då vi satsade på tillväxt utanför den egentliga kärnverksamheten. Nu ligger fokus på att ytterligare öka vår kompetens och styrka som IT- företag - främst inom integration och Content Management, innehållshantering. Överlåtelsen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma i Nocom, planerad till den 7 december 2001. Köpeskillingen uppgår till en krona med en potentiell tilläggsköpeskilling. Försäljningen kommer att belasta Nocoms resultat i form av en realisationsförlust på cirka 11 miljoner kronor i fjärde kvartalet. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Lars Åkerblom, finansdirektör, Nocom mobil: 0708-65 53 09 e-post: lars.akerblom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder heltäckande IT-lösningar - ledande programvaror, konsulttjänster och övriga tjänster inom bland annat hosting, support och utbildning. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom bland annat industri, telekom, handel, bank och finans. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00170/bit0002.pdf