Nocom har 89,8 procent av kapitalet och 87,4 procent av rösterna i TurnIT - erbjudandet förlängs till den 1 april 2005

Aktieägare representerande 576.018 aktier av serie A och 149.141.500 aktier av serie B i TurnIT AB (publ), motsvarande cirka 94,0 procent av kapital och cirka 88,0 procent av röster före utspädning, har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 18 mars 2005 accepterat Nocoms erbjudande. Vid samma tidpunkt hade innehavare av optionsrätter utgivna av TurnIT representerade 768.024 optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 och 169.468.097 optionsrätter av serie B 2004/2005, motsvarande cirka 86,4 procent av totalt antal utestående optionsrätter, accepterat Nocoms erbjudande. Totalt ger detta efter full utspädning en anslutningsgrad i Nocoms erbjudande om cirka 89,8 procent av kapital och 87,4 procent av röster i TurnIT. Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att fullfölja erbjudandet. Nocom innehar idag 100 aktier av serie B i TurnIT, motsvarande cirka 0 procent av kapitalet och cirka 0 procent av rösterna i TurnIT, vilka förvärvats utanför erbjudandet. I och med fullföljandet av erbjudandet uppfylls inte Stockholmsbörsens spridningskrav för aktien i TurnIT, varpå avnotering kan komma att aktualiseras. Med anledning av detta har Stockholmsbörsen beslutat att handeln med aktierna i TurnIT skall ske på O-listans observationsavdelning från och med onsdagen den 16 mars 2005. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i TurnIT förlängs anmälningsperioden ytterligare. Anmälan kan ske till och med klockan 15.00 fredagen den 1 april 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under den nya förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 6 april 2005.