Nocom och BEA Systems i samarbete om mobil kommunikation

Nocom och BEA Systems i samarbete om mobil kommunikation De båda Uppsala- och Stockholmsbaserade företagen Nocom och BEA Systems har tecknat ett samarbets- och partneravtal. Samarbetet mellan företagen innebär att BEA Systems kunder får tillgång till Nocoms kompetens inom mobil kommunikation, exempelvis utveckling av WAP-lösningar och olika typer av Internet-tillämpningar, samt att Nocom får tillgång till en kraftfull komponent, BEA WebLogic, till sina e-handelslösningar. Allt fler kunder önskar komplettera sina nuvarande system med tillämpningar inom mobil kommunikation. Nocom är ett företag med hög kompetens inom området och som redan idag levererat såväl WAP-lösningar som lösningar för Internet till ett stort antal kunder. Nocom baserar sin kommande plattform för mobilt Internet och trådlösa lösningar på BEA Systems applikationsserver BEA WebLogic. Båda företagen räknar med en kraftig expansion inom mobil kommunikation, både personalmässigt och omsättningsmässigt under det kommande verksamhetsåret. - Att använda en applikationsserver som stöder J2EE (Java 2 Enterprise Edition) fullt ut och dessutom är stabil och skalbar är en förutsättning för vår nya mobila plattform, säger Stefan Edholm i Nocoms koncernledning. - Där passar BEA:s produkter och koncept in mycket väl. Vi har dessutom en hel del framtida projekt där BEA WebLogic kommer att spela en central roll. Vi kommer att kunna ta ett helhetsansvar både för produktförsäljning, projektgenomförande och drift. Nocom var det företag som introducerade transaktionsservern Tuxedo i Sverige. Först som distributör till amerikanska Novell och senare som BEA Systems svenska distributör, efter att BEA köpt produkten från Novell. - Nocom har alltid varit en föregångare när det gäller att ta till sig och tillämpa ny teknik, säger Kent Nilsson, partneransvarig på BEA Systems i Sverige. - Nocom kommer att tillföra viktig kompetens och ta totalansvar för projekt hos våra kunder. Man kan säga att cirkeln nu sluts, i och med att BEA Systems och Nocom ingår detta partneravtal. Jag ser fram emot att samarbeta med Nocom igen. För mer information kontakta: Leif Jarnmo, COO, Nocom AB telefon: 018 - 65 55 00, e-post: leif.jarnmo@nocom.se Michael Svensson, affärsområdeschef, Nocom Integration AB telefon: 018 - 65 55 00, e-post: michael.svensson@nocom.se Kent Nilsson, Partner Manager, BEA telefon: 018 - 14 80 20, 070 - 880 92 10, e-post: kent.nilsson@bea.com Charlotte Lagerwald, Marketing Manager, BEA telefon: 018 - 14 80 20, 070 - 880 92 28, e-post: charlotte lagerwald@bea.com BEA Systems har mer än 2.000 anställda, vid mer än 50 kontor i 24 länder och har sitt huvudkontor i San Jose i Kalifornien. Svenska bolaget har huvudkontor i Uppsala. BEAs transaktionsplattform för elektronisk handel, i kombination med företagets konsulter, utbildning och support, hjälper kunder att snabbt lansera skalbara, tillförlitliga och säkra lösningar för elektronisk handel. BEAs lösningar hjälper IT-ansvariga i företag av alla storlekar, att bygga en infrastruktur för elektronisk handel som säkrar existerande investeringar och skapar förutsättningar för att göra goda affärer med den nya e-generationen. Mer information om BEA Systems finns på www.bea.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00240/bit0002.pdf