Nocom och Intentia i strategiskt WAP-samarbete

Nocom och Intentia i strategiskt WAP-samarbete Intentia erbjuder nu sina kunder att dra nytta av WAP-tekniken mot olika funktioner i Movex . Dessa WAP- och SMS-tjänster utvecklas i samarbete med Nocom och i första hand kommer företagens nordiska kunder att erbjudas denna lösning. Nocom AB (publ) och Intentia International AB har inlett ett strategiskt samarbete i syfte att erbjuda marknaden en paketerad helhetslösning för WAP-applikationer. Lösningarna baseras på Nocoms WAP Direct och Intentias affärssystem Movex, en plattform för business-to-business e-collaboration. Samarbetet innebär att kunderna får en snabb och säker lösning. Såväl befintliga som nya kunder erbjuds tillgång till Movex direkt via WAP- anpassade mobiltelefoner. I ett första skede kommer lösningen att vara tillgänglig för servicetekniker, som är i behov av snabb, interaktiv information för att kunna genomföra sina serviceuppdrag. Därefter kommer successivt allt fler funktioner att göras tillgängliga för alla användare av Movex. "WAP-tekniken innebär en ökad mobilitet för alla i ett företag. Genom att göra Movex tillgänglig via mobila klienter, skapar vi en kraftfull lösning som stödjer företagen i deras strävan att öka effektiviteten och möjligheten för personal på fältet att interaktivt få tillgång till kritisk information i Movex ", säger Johan Berg, vd Intentia Research & Development AB. "Med Nocoms breda kunnande inom bland annat WAP, skapar vi en trygg plattform där våra kunder kan utnyttja sina system oavsett tid och plats" WAP Direct är ett av de första företagskoncept av sitt slag på marknaden och gör det möjligt att enkelt driftsätta och hantera avancerade mobila informationstjänster. WAP Direct , som är utvecklat av Nocom och Europolitan, använder Europolitans infrastruktur för att knyta ihop ett företags system med dess mobila kunder, oberoende av operatör. WAP Direct ger en snabb och säker tillgång till Movex och gör tjänsterna tillgängliga från alla länder som stödjer dataöverföring via GSM. Movex erbjuder idag avancerade funktioner för B2B (business-to-business) Collaborative Commerce, med applikationer som exemplevis Customer Relationship Management (CRM), Business Performance Measurement (BPM) och Supply Chain Planning (SCP). "Vår ambition är att, tillsammans med Intentia, skapa tillförlitliga och ändå enkla mobila lösningar för alla Movex-användare", säger Anders Jonson, vd på Nocom. "Att Intentia, som ett av världens ledande företag inom lösningar för affärssystem, väljer vår WAP Direct plattform för implementering och drift av sina kunders WAP-tillämpningar är ett viktigt erkännande och en bra internationell referens." För mer information kontakta: Anders Jonsson, vd, Nocom AB telefon: 0708-65 53 01, e-post: anders.jonson@nocom.se Stefan Edholm, affärsutvecklingschef, Nocom telefon: 0708 - 65 10 57, e-post: stefan.edholm@nocom.se Johan Berg vd Intentia Research & Development AB telefon: 08-555 25 613, e-post: johan.berg@intentia. se Thomas Ahlerup, Director Corporate Information, Intentia International AB telefon: 08 - 555 25 766/0708-545 666, e-post: thomas.ahlerup@intentia. se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00100/bit0002.pdf