Nocom tillförs ytterligare 29,8 miljoner kronor vid nyemission

Nocom AB (publ), noterat på OMX Stockholmsbörsens Small Cap-lista, har tillförts cirka 29,8 miljoner kronor i samband med att teckningsoptionsinnehavare tecknat nya aktier i bolaget till och med den 20 december 2006.

Teckningsoptionerna, TO2B, utgjorde ursprungligen vederlag för optionsrätter i TurnIT, enligt Nocoms erbjudande till TurnIT:s optionsrättsinnehavare, offentliggjort i december 2004. Optionsprogrammet gav rätt att för en teckningsoption (Nocom TO 2B) teckna en ny B-aktie i Nocom för 3,00 kronor senast den 20 december 2006.

Genomförd nyteckning av B-aktier i Nocom medför att aktieantalet ökar med 9.930.487 från 106.955.127 till 116.885.614 aktier, varav 1.000.000 A-aktier och 115.885.614 B-aktier. Konvertering av interimsaktier beräknas ske i slutet av januari.

– Vår finansiella ställning stärks ytterligare genom att nyemissionen i princip fulltecknats vilket möjliggör ökade investeringar inom våra tillväxtområden, säger Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom.