Nocoms delårsrapport januari - mars 2004: Tillväxt och stabil lönsamhet

Nocoms delårsrapport januari - mars 2004: Tillväxt och stabil lönsamhet Nocoms rapport för årets första tre månader visar på tillväxt, med en omsättningsökning på 40 procent jämfört med motsvarande period 2003. Det är främst en kraftigt ökad efterfrågan på säkerhetslösningar som ligger bakom tillväxten. Även rörelseresultatet har förbättrats jämfört med motsvarande period förra året och resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,9 (2,1) MSEK. Därmed befästs det senaste årets utveckling med lönsamhet och finansiell stabilitet. - Vi har fått en utmärkt start på året, med bra försäljning, speciellt under senare delen av mars. Marknaden börjar se ljusare ut. Vi har siktet inställt på tillväxt - under fortsatt lönsamhet, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Lönsamheten och stabiliteten ger oss möjlighet att arbeta mer offensivt. Vår ambition är att nå en ledande position som värdeadderande distributör på den nordiska marknaden. Januari - mars 2004 i sammandrag: · Omsättningen uppgick till 51,5 (36,9) MSEK - en ökning med 40 procent. Det var främst programvaruförsäljningen inom teknikområdet säkerhet som stod för ökningen. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9 (2,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (1,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,05) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (1,6) MSEK. Kassaflödet har belastats av ökningen av rörelsekapital. För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Agneta Forssén marknadschef, Nocom mobil: 0708 - 65 10 03 e-post: agneta.forssen@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har cirka 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT20750/wkr0001.pdf