NORTHERN avancerar till ”utmanare” i Gartners kartläggning av SRM-marknaden

Gartners årliga Magic Quadrant-rapport har tagit fasta på Northern Storage Suites styrkor; stor kundbas, smidig installation och hög prestanda.

Stockholm – 20 oktober 2010 – NORTHERN har utsetts till en ”utmanare” på Storage Resource Management och SAN Management Software-marknaden enligt Gartners årliga analys. Northern har sedan förra årets kartläggning lämnat sina konkurrenter i kvadranten för ”nischsspelare” och avancerat till kvadranten för ”utmanare”, en placering som även HP och Symantec har. Gartner identifierar följande styrkor hos Northerns egenutvecklade programvara Northern Storage Suite:

     “Northern har alltid utgått ifrån kundens behov och krav, vilket har lett till en kontinuerlig produktutveckling som nu återspeglas i Gartners senaste analys och vår placering i Magic Quadrant for SRM”, säger Thomas Vernersson, Northerns VD. “Rapporten tar fasta på Northerns förmåga att skapa och leverera gedigna lagringslösningar som låter företag kontrollera tillväxten av ostrukturerad data, maximera hårdvaruinvesteringar och få en bättre insyn i hur deras lagringsmiljö verkligen används. Erkännandet från ett av analysbranschens högst renommerade företag understryker ytterligare att vi ”gör rätt saker” för våra kunder och lyssnar till deras behov.”

Gartners definition av Storage Resource Management är produkter som erbjuder datainsamling och automatisering där information konsolideras från flera plattformar, operativsystem, NAS och SAN-system. Nyckelfunktionaliteten hos dessa SRM-produkter är rapportering, analys och automatisering baserat på kapacitet och prestanda, storage provisioning, integration med andra storage management-lösningar, samt integration med applikationer, databaser och hårdvara. Gartners Magic Quadrant-rapport syftar till att ge stöd i  utvärderingsprocessen när företag söker lösningar som ska kunna hantera och kontrollera deras lagringsmiljöer. Gartner placerar storage-leverantörerna i Magic Quadrant-matrisen efter leverantörernas helhetsvision kring storage-lösningar samt deras förmåga att leverera faktiska resultat till slutkunden.

Northern Storage Suite är en mjukvarulösning som låter företag och organisationer återta dåligt utnyttjad lagringskapacitet, begränsa och kontrollera datatillväxten, förlänga livslängden på existerande storage-infrastruktur och göra ett effektivt lagringsutnyttjande till en naturlig del av företagskulturen. Detta uppnås med hjälp av; marknadens vassaste diskkvotalösning, omfattande rapportering och analysfunktionalitet, interndebitering och en slutanvändarportal. Northern Storage Suite har stöd för multipla plattformar, full integration för NAS och SAN och finns i skräddarsydda versioner för EMC Celerra och NetApp NAS.